top of page

Managing director start-ups (ongoing)

Op dit moment in opdracht van de respectievelijke initiatiefnemers trekker voor het naar her naar de markt brengen van innovatieve technologie op het terrein van pyrolyse van houtachtige biomassa (Nettenergy BV / NettCity), duurzame productie van briketten (CleanFuels BV / CF Briketten) en biomass game-changer FairChar BV.


Environmental Compliance for CLEARiTIE (US) (2014 - 2016)

Clinical study investigator CLEARiTIE will radically change approach towards training clinical investigators. One of the results will be a huge reduction in the carbon footprint of a clinical study for a new drug.

Responsible for qualifying and quantifying these carbon reductions as their Environmental Compliance Officer (ECO).


Project manager Spoorzone Gouda in opdracht van gemeente Gouda

(2006 – 08)

Een strook van circa 1.700 m lengte langs het spoor wordt herontwikkeld. Over een breed front dit project doorontwikkeld en is nu haalbaar.

Contracten met NS Vastgoed afgesloten.

EU Architectenselectie voor ontwerp stadhuis succesvol afgerond.

Naast gemeente in zijn politieke, bestuurlijke en organisatorische geledingen te maken met andere (markt-)partijen die delen van het project moeten gaan ontwikkelen. Andere actoren Projectbureau RijnGouweLijn, ProRail, provincie in al haar geledingen van vergunningverleners tot openbaar vervoer concessie aanbesteder.

Complexe contractvorming met bijbehorende financieringsstromen.

Aanbesteding private verkoop bouwkavels succesvol afgerond.


Tender manager voor Beheer Energiefonds Overijssel (2010-13)

Initiatiefnemer voor winnend consortium Royal HaskoningDHV – ASN Bank - venture capital boutique StartGreen. Samenwerking is sinds januari 2013 beheerder van dit 250 miljoen grote, gecombineerde participatie en leningen, private fonds met publieke aandeelhouder.

Verantwoordelijk voor realisatie contractvorming tussen consortiumleden en provincie.

Bijdrage aan early stage portfolio.


Contract manager voor overname management non-core assets Yara (2010-13)

In opdracht van RHDHV Asset Management initiële onderhandelingen gevoerd met internationaal productiebedrijf van kunstmest Yara voor overname verantwoordelijkheid non-core assets (gebouwen en terrein plus infrastructuur) van de eigenaar.

Introductie van gain-pain concept succesvol afgerond.


Oxperts Antenna Sites (2005 – heden)

In Nederland staan meer dan 4.400 sirenemasten. Deze worden eenvoudig en vergunningvrij omgebouwd voor medegebruik door mobiele netwerk operators. Oxperts verkreeg in 2012 instemming van verantwoordelijk Ministerie om dit medegebruik te realiseren.

Inmiddels zijn in een 40-tal gemeenten ontwikkel- en bouwtrajecten gestart.

Alle vier mobiele operators en nu ook Utility Connect zijn blij met dit concept door de snelle realisatie van deze nieuwe antenne locaties.


Ontwikkelaar Aquoin certificaten (2007– heden)

Veel innovatoren hebben niet de kennis maar zeker niet de financiële draagkracht hun idee naar de markt te brengen. Inschakelen van vrienden levert wel enig resultaat maar nooit voldoende. Om die dan nog benodigde kennis in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen mobiliseren, kan de innovator certificaten uitgeven. Deze centraal opgeslagen certificaten zorgen voor betaling voor geleverde diensten zodra het idee investeerders weet te binden.

De certificaten zijn verhandelbaar zodat er zicht ontstaat in de loop van de ontwikkeling op de door de specialisten / insiders verwachte uitkomst van het innovatie traject.

Samenwerking met TU Delft Valorisation Centre en NPEX.

Daardoor betrokken bij aantal innovatieprocessen in MKB met nadruk op duurzame energie.


Tebodin Holland Railconsult VOF (1996 - 1997)

Oprichting en statutaire directie van dit vehikel dat verantwoordelijk was voor de bouw van alle switches in het Telfort fixed en mobile network.

bottom of page