top of page

BMCC consultancy services Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Kuno Buyze

BMCC consultancy services

Je leest op dit moment de privacyverklaring van BMCC consultancy services (hierna BMCC). BMCC is een consultancy boutique.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BMCC verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door BMCC, neem dan gerust contact op!

askbmcc@cs.com

+31 651 090 101 I Hooftlaan 9, 1401EA Bussum, The Netherlands

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door BMCC. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het leggen en onderhouden van contacten bij de potentiele opdrachtgevers van BMCC.

02. Het contact opnemen met stakeholders in opdrachten.

03. Het contact opnemen met derden met doel tot gezamenlijke acquisitie en / of uitvoering van opdrachten te komen.

Alle gegevens worden gebruikt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers

Gegevens worden alleen gedeeld in overleg met de betrokkenen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door BMCC, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Je gegevens worden beheerd in software die staat opgeslagen in OneDrive. Back-up vindt plaats op een harde schijf. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uitzondering hierop vormen contractdocumenten waarvan in de kluis de originelen zijn opgeslagen.

Jouw rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BMCC vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BMCC. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BMCC.

Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BMCC opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BMCC al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BMCC vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BMCC niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat BMCC jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via askbmcc@cs.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

BMCC behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BMCC dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BMCC te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaande contactgegevens.

bottom of page