top of page

Architecten selectie Chamber of Commerce & Industry Sint Maarten

(2017)

In nauwe samenwerking met Oxperts Consultancy wordt een transparante, non-discriminatoire en objectieve selectie gerealiseerd van de architect voor het nieuwe Economic Service Center op het eiland. Architecten uit het Carabisch gebied, Suriname en Nederland zijn benaderd om aan deze prijsvraag mee te doen.


Studie gefinancierd door Provincie Gelderland en BMMC naar Tijdelijk Ander gebruik Bouwland (TAB) (2015 - 2016)

In deze studie is verkend welke gewas voor het opwekken van duurzame energie, bleek wilg te zijn, het beste verdienmodel heeft wanneer dat verbouwd zou worden op braakliggend bouwland. Break-even wordt gevonden na circa negen jaar wat in het licht van de aantrekkende economie niet attractief lijkt te zijn.


Verkenning oprichting Noordelijk Koepelfonds in opdracht van Energy Valley(2014 - 2016)

Door BMCC bedacht concept van een fonds-van-fondsen dat boven de vier Noordelijke publieke energiefondsen hangt. Dit Fonds vergroot slagkracht van onderliggende fondsen, trekt EU gelden aan en coördineert over de provinciegrenzen.

Dutch Venture Initiative optie voor funding van Koepelfonds.


Verkennen oprichting IRIS fonds in opdracht van SVn (2015 - heden)

Dit fonds wil versnelling energietransitie in Rijnmond faciliteren. Gemeenten moeten eigen vastgoed verduurzamen door dat in te brengen in ESCO's. IRIS gaat deze projecten financieren. Betrokkenheid van Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank.


Vormgeven Zeeuwse Antenne Mij in opdracht van Delta dochter Zeelandnet

(2001 – 2002)

Uitwerken haalbare business case voor vehikel voor Delta dochter voor enkelvoudige mobiele infrastructuur in provincie Zeeland. Reduceren aantal opstelpunten met 4G footprint en gebruik van eigen glasvezelnet drivers in business case. Stimuleren samenwerking van lokale overheden en telecommarkt in een nieuwe onderneming. Verantwoordelijk voor complexe contractvorming met bijbehorende financieringsstromen. Onderhandelingen met KPN, Vodafone, T-Mobile, ACM en Agentschap Telecom.


Opzetten Financieringsinstrument versnelde uitrol breedbandinfra in opdracht van NIBC (2004)

Analyseren mogelijke instrumenten en keuze voor participatiefonds als door overheid, Ministerie van EZ, in te zetten financieringsinstrument om introductie van aanleg van breedbandinfrastructuur (glasvezel) te versnellen.


Ontwikkelen business case voor bouw van CEPP/ZEPP centrale in opdracht van Eneco dochter ONS (2004)

Analyseren mogelijke instrumenten en keuze voor participatiefonds als door overheid, Ministerie van EZ, in te zetten financieringsinstrument om introductie van aanleg van breedbandinfrastructuur (glasvezel) te versnellen.


Vormgeven Financieringsinstrument herstructurering bedrijventerreinen in opdracht van Provincie Overijssel (2007)

Ontwerp van een instrument dat de start van herstructurering van bedrijventerreinen in de provincie moet helpen. Advies leidt tot oprichting van Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO) in 2009.


Adviseren NS Poort (2009-11)

Toetsen van de business case voor bouw en exploitatie op haalbaarheid voor zes Sleutelprojecten station Amsterdam CS, Arnhem, Breda, Den Haag CS, Rotterdam CS en Utrecht CS.

Voorstel doen voor aanpassing van programma / ontwerp.

Adviseren van de winkelmanagers van Asset Management bij het bepalen van omvang van de mogelijke huurstroom.

Opstellen business case en organisatiemodel voor WKO onderneming (NS Energie inmiddels opgericht).

bottom of page